یورش مجدد شهرک نشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی

قدس اشغالی-سانا

شهرک نشینان اسرائیلی تحت حراست نیروهای اشغالگر از سوی باب المغاربه به مسجد الاقصی مجددا یورش بردند.

خبرگزاری “وفا” توضیح داد: گروه شهرک نشین اسرائیلی به گذشت وگذار تحریک آمیز در مسجد الاقصی پرداختند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر اسرائیلی به اقدامات نژادپرستانه خود در قدس اشغالی برای آواره کردن فلسطینی ها از شهر قدیمی به منظور یهودی سازی این شهر ادامه می دهند.

راما