بازگشت سری جدیدی از آوارگان سوری مقیم اردن-ویدئو

درعا- سانا

در چارچوب تلاش های دولت کشورمان برای بازگشت آوارگان سوریه به دلیل تروریسم، امروز یک سری جدید خانواده های آواره شده در آرد.گاه های پناهندگی در اردن از طریق مرکز مرزی نصیب-جابر به مناطقشان بازگشت.

خبرنگار سانا در مرکز نصیب واقع در حومه جنوبی شرقی درعا از بازگشت تعدادی از خانواده ها از آردوگاه ها در اردن از طریق مرکز مرزی به منظور انتقال آنها به مناطق و روستایشان که توسط ارتش چمهوری عربی سوریه آزاد شده، خبر داد.