کاخ النعسان شاهکاری زیبا در دمشق

دمشق -سانا

کاخ النعسان نام کاخ‌موزه‌ای تاریخی در بخش قدیمی شهر دمشق است. کاخ النعسان به دست  جرجس نعسان در سرزمین‌های شام در سال 1720 میلادی ساخته شد.

کاخ النعسان به شکل مربع ساخته شده‌است.