الخیر از دولت جدید لبنان خواست که بهترین روابط را با سوریه برقرار کند

بیروت – سانا

كمال الخير رئیس مرکز ملی لبنان در شمال این کشور با درخواست از دولت جدید لبنان برای داشتن بهترین روابط با سوریه گفت که تشکیل این دولت براساس دو هدف مهم؛ روابط با سوریه و حمایت از اقتصاد کشور بوده است.

الخیر در همین حال بر ضرورت تعیین چشم انداز آینده لبنان از خلال روابط با سوریه و اهتمام به حمایت از اقتصاد این کشور از طریق بخش های حیاتی لبنان همانند نفت، گاز، صنعت، کشاورزی، گردشگری و نیز تسویه بدهی های داخلی و خارجی تأکید کرد.

ثناء