هلال احمر کمک های غذایی میان اهالی درعا توزیع کرد

درعا-سانا

هلال احمر عربی سوریه کمک های غذایی میان اهالی 24 شهرک و روستا در ریف های شمالی شرقی وشمالی غربی توزیع کرد.

دکتر “احمد المسالمه” رئیس شعبه هلال احمر در درعا به خبرنگار سانا یاد کرد : کاروان کمک های بشردوستانه ای شامل 7950 و سبد غذایی و 7950 کیسه آرد به اهالی منطقه اللجاه در ریف شمالی شرقی درعا است.

وی گفت این کمک های غذایی از سوی برنامه جهانی غذا ارائه شده است.

المسالمه افزود: 4000 سبد غذایی و کیسه ای از آرد به اهالی 23 شهرک در اللجاه، و 3950 به شهرک الغباغب، توزیع خواهد شد.