ناکام ماندن تلاش تروریست ها برای نفوذ به تعدادی از مواضع نظامی در ریف های حماه و ادلب

حماه – إدلب – سانا

واحد های ارتش درپاسخ به تجاوزات تروریست ها به تعدادی از مواضع نظامی حامی شهرک های آمن در ریف های شمالی حماه و ادلب ضربات سهمگینی به تروریست ها وارد کردند.

خبرنگار سانا در حماه اعلام کرد: واحدی از ارتش حاضر در اطراف شمالی غرب شهرک محرده گروه های تروریستی را که در حال تلاش برای نفوذ از محور تپه الصخر به سوی یک موضع نظامی در منطقه بودند، رصد کرد و با استفاده از تسلیحات مناسب تروریست ها را هدف قرار داد.

خبرنگار سانا گفت: تلاش تروریست ها برای نفوذ ناکام ماند و تعداد زیادی از تروریست ها نیز زخمی شدند.

خبرنگار سانا ادامه داد: واحد های ارتش مواضع تروریست ها در محور التمانعه را با توپخانه هدف قرار دادند و خسارت ها و تلفات سنگینی به تروریست ها وارد کردند.