ارتقای وضعیت گردشگری استان حمص

حمص – سانا

اداره گردشگری حمص به منظور بازگرداندن رونق گردشگری به این استان، تعدادی از پروژه های گردشگری انجام داد.

مدیر عامل اداره گردشگری حمص در همین باره توضیح داد: امسال جشنواره های گردشگری متنوع از جمله جشنواره بادام در فصل بهار و جشنواره منطقه غربی در فصل زمستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در تابستان جشنواره های گردشگری تمام استان را فرا خواهد گرفت.

مدیر عامل اداره گردشگری حمص ضمن اشاره به نقش این جشنواره ها در ترویج مناطق گردشگری و باستانی استان حمص گفت: بیست تاسیس گردشگری از جمله 18 رستوران و دو هتل طی سال گذشته بازسازی شدند.

غیاث