علی لاریجانی: حمایت آمریکا از تروریسم سبب بی ثباتی منطقه است

تهران-سانا

“علی لاریجانی” رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که سیاست های آمریکا بر اساس حمایت از تروریسم سبب بی ثبات در منطقه است.

لاریجانی  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با عبدالحمید سی عفیف رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار  بر تحکیم روابط پارلمانی میان ایران و الجزایر تأکید کرد.

از سوی دیگر، رئیس کمیته سیاست خارجی در پارلمان الجزایر محکوم شده است، تحریم‌های ظالمانه علیه ایران محکوم است علیه ایران، با انتقاد از دخالت برخی کشورها در امور داخلی سایر کشورها اظهار داشت.

وی ادامه داد: کسی نمی تواند به ما دیکته کند که در روابط خود با کشورهای دوست و برادر چگونه رفتار کنیم و تا جایی که بتوانیم تلاش داریم تا به کشورها کمک کرده تا از بحران خارج شوند و معتقدیم که راه حل بحران کشورهایی همچون سوریه، یمن و لیبی گفتگوی ملی است.