نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل: استانداردهای دوگانه واشنگتن رژیم اشغالگر را برای عدم پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای تشویق کرد

ژنو – سانا

حسام الدين الا نماینده دایم جمهوری عربی سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تاکید کرد: ایالات متحده آمریکا و متحدان آن به تعهدات خود در زمینه ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه عمل نمی کنند و این مسئله به تشویق رژیم اشغالگر برای عدم پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای انجامید.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نیز به  استانداردهای دوگانه واشنگتن و متحدان آن در برخورد با بکارگیری سلاح شیمایی علیه غیرنظامیان توسط گروه های تروریستی اشاره و گفت: جمهوری عربی سوریه به کنفرانس خلع سلاح اهمیت زیادی قائل است.

سفیر حسام الدين الا افزود: جمهوری عربی سوریه بر اهمیت پایبندی به اولویت های تعیین شده در جریان اولین جلسه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متعلق به خلع سلاح تاکید دارد.

غیاث