کسب مدال نقره رقابت های ورزش سه‌گانه آسیا توسط سه‌گانه کار سوری

سويداء – سانا

كريم أبو سمره سه‌گانه کار سوری با شرکت در رقابت های ورزش سه‌گانه آسیا در تایلند توانست مدال نقره این رقابت ها را به گردن آویخت.

این سه‌گانه کار سوری در مصاحبه با خبرنگار سانا توضیح داد: در مسابقات ورزش سه گانه آسیا 35 ورزشکار شرکت داشتند.