تصاویر/ استقبال از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران

دمشق -سانا

مراسم استقبال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران دیروز با حضور مهندس عماد خمیس نخست وزیر کشورمان برگزار شد.