وزارت خارجه:اولویت رژیم فرانسوی که مشروعیت مردمی از دست داده این است که انرژی خود برای مقابله با بحران های کشور خود، اختصاص دهد

دمشق- سانا

منبع رسمی در وزارت خارجه ومقیمان خارج تاکید کرد که اظهارات رئیس رژیم فرانسه درباره سوریه عجیب نیست، بلکه نشان دهنده مجدد ادامه سیاست های شکست خورده ای که دولت های متوالی فرانسه در مورد سوریه دنبال کرده وبا استناد به میراث سیاه فرانسه در اشغال وبردگی ملت ها است.

منبع افزود: اظهارات ماکرون دربارۀ روند سیاسی یک نوع از تلاش برای فرار از هر مسئولیت خونریزی در سوریه بنابر اقدامات سیاسی تخریبی کشور خود است.

منبع افزود: کسی که تمام اشکال حمایت از گروه های تروریستی  فراهم کرده و وزیر خارجه کشور خود  تروریست های تکفیری جبهه النصره به عنوان “انقلابیون” توصیف کرده، وتلاش کرد برای اخلال راه حل سیاسی بحران در سوریه فاقد کوچکترین درجه اعتبار چراکه او در مورد یک روند سیاسی با مشخصات غربی اشغالی ومخالف با منافع و آرمان های ملت سوریه صحبت می کند.

منبع تاکید کرد که سوریه زیاد اهمیت نمی دهد که با یک کشور  که دست در تجاوزات ترویستی  علیه سوریه دارد ودر خونریزی های ملت سوریه شریک است، روابط داشته باشد.

منبع  اشاره کرد که اظهارات ماکرون منعکس کننده احساس تلخی شکست در اثر شکست پروژه های توطئه گرانه در سوریه و اولویت رئیس رژیم فرانسه که در اثر بحران اخیر فرانسه فاقد مشروعیت مردمی شده این است که انرژی خود برای حل بحران های داخلی فرانسه به جای دخالت در امور دیگران، اختصاص دهد.

حسین