روزنامه ایرانی: برگزاری نشست مبارزه با تروریسم در دمشق مي تواند زمينه‌ساز انتقال تجربيات سوريه به ساير کشورها براي مبارزه با تروريسم باشد

تهران-سانا

روزنامه سیاست روز تأکید کرد که برگزاری نشست مبارزه با تروریسم در دمشق داراي اهميت بسياری است و می تواند زمينه‌ساز انتقال تجربيات سوريه به ساير کشورها براي مبارزه واقعي و جدي با تروريسم باشد.

روزنامه در مقاله ای نوشت که برگزاری اين نشست بيانگر عزم جدي سوريه براي مبارزه با تروريسم است که واهي بودن ادعاهای کشورهاي غربي ابطال مي‌سازد. روزنامه افزود که نكته بسيار مهم آن است كه برگزاري اين نشست با حضور 25 كشور نشان مي‌دهد كه سوريه دستاوردهاي بسياري در حوزه امنيتی داشته است كه اقتدار نظامی سوریه را آشكار مي‌شود.

روزنامه توضیح داد که ابتکارات سوريه در برگزاري اين نشست گواهي به عزم جدي سوريه در باقي ماندن در صف اول مبارزه با تروريسم است که همگرايي جهاني به آن مي‌تواند زمينه‌ساز برقراری امنيت در منطقه و جهان باشد. روزنامه ادامه داد که حضور نمايندگان ده‌ها کشور در قالب تشکل‌هاي مردم نهاد و دولت‌ها بيانگر اعتماد جهاني به سوريه است. اين حضور يعني اعتماد و همبستگي جهاني با نظام و ملت سوريه و حمايت از اقدامات آن در مبارزه با تروريسم است.

روزنامه بیان کرد که مشارکت بسیاری از کشورهای در این نشست به خوبي آشکار مي‌سازد که سياست‌هاي غرب براي دور ساختن ملت‌ها و دولت‌ها از سوريه شکست خوردند و عدم مشارکت کشورهاي غربي و برخی کشورهای عربي در اين نشست نشانگر واهي بودن ادعاهاي غربي در مبارزه با تروريسم است.

قابل ذکر است که نشست بین المللی مبارزه با تروریسم دیروز در دمشق در هتل داماروز با حضور هیئت ها و شخصیت های سیاسی و دینی و فرهنگی و اجتماعی از 25 کشور عربی و غربی برگزار شد و تا دو روز ادامه می دهد.