درعا: وضعیت صدها از افراد فراری از خدمت سربازی را رسیدگی شود 

درعا-سانا

بر اساس دستور عفو عمومی افراد فراری از خدمت سربازی، امروز به وضعیت صدها از افراد فراری از خدمت سربازی در شهرک نوی واقع در حومه شمالی غربی درعا، رسیدگی شود.

خبرنگار سانا در درعا از رسیدگی به وضعیت صدها جوان فراری از خدمت سربازی در شهرک نوی و مناطق واقع در اطراف آن خبر داد.