توزیع بذر و کود میان کشاورزان آسیب دیده در حسکه

حسكه – سانا

هلال احمر عربی سوریه همچنان به توزیع بذر و کود میان کشاورزان آسیب دیده در حسکه ادامه داد.

این سازمان در بیانه ای اعلام کرد: 4000 کشاورز از این کمک ها بهره مند شدند.