تامین بذر گندم مورد نیاز کشاورزان در حماه

حماه – سانا

شاهد اقبال گسترده کشاورزان استان حماه در فصل کشاورزی جاری به کشت محصول گندم هستیم که این مسئله به افزایش تقاضای خرید بذر گندم انجامید.