آغاز به کار نشست های کمیته عالی فنی مشترک سوریه و ایران

دمشق – سانا

نشست های کمیته عالی فنی مشترک سوریه و ایران امروز در هتل الداما روز در دمشق آغاز به کار.

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران درهمین باره تاکید کرد: برگزاری این نشست نشانگر عزم و اراده دو کشور دوست برای همکاری و تعمیق روابط استراتیژی است.

وی نیز نسبت به دستیابی به دستاوردها و توافقهای مهمی که به نفع دو ملت می باشد، ابراز امیدواری کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران افزود: کشورهایی که از هفت سال علیه سوریه جنگ اعلام اکنون درک کردند که ملت سوریه پایدار است، این کشورها برای بازگرداندن روابط اقتصادی خود با سوریه تلاش می کند.

معاون وزیر راه ایران نیز از آمادگی کشورخود برای شرکت  در روند بازسازی و ساخت و ساز در سوریه خبر داد.