تاکید سرگی لاوروف بر ضرورت حل و فصل بحران سوریه بر اساس قطعنامه 2254 و از بین بردن کامل تروریسم در آن

الجزایر- سانا

سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بر ضرورت حل و فصل بحران سوریه بر اساس قطعنامه 2254 شورای امنیت و از بین بردن کامل تروریسم در آن و بازگشت آوارگان سوری به کشورشان تاکید کرد.

قطعنامه 2254 شورای امنیت تاکید می کند که سوریه ها تنها بدون هرگونه دخالت خارجی آینده کشور خود را رقم می زدند.

وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای جزایری خود گفت: بر حل و فصل بحران سوریه بر اساس قطعنامه 2254 شورای امنیت و احترام حاکمیت ملی و وحدت اراضی سوریه متفق هستیم.