نمایشگاه گردشگری «فیتور» با حضور سوریه  افتتاح می شود

مادرید -سانا

سی ونهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری اسپانیا «فیتور» از روز چهارشنبه (23 ژانویه ) با حضور سوریه  برگزار خواهد شد.

نمایشگاه فیتور مادرید که تا (27 ژانویه) دایر خواهد بود، به عنوان یکی از نمایشگاه های اصلی و مهم صنعت گردشگری جهان با حضور شرکت های گردشگری از سراسر جهان برگزار می شود.