نمایندگان پارلمان کشورمان خواستار بهبود بخشیدن به بخش خدمات رسانی و تخفیف قیمت کالاها  شدند

دمشق – سانا

نمایندگان پارلمان کشورمان امروز با تشکیل دومین جلسه از دومین دور قانون گذاری به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان کشورمان به بررسی تعدادی از مواضیعمتعلق به شرایط زندگی و بخش خدمات رسانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نمایندگان پارلمان نیز خواستار افزایش نظارت بر بازار ها و مبارزه با قاچاق کالا و بهبود بخشیدن به بخش خدمات رسانی و تخفیف قیمت کالا ها و مواد اساسی شدند.