نخست وزیر کشورمان در پارلمان: دولت رنج شهروندان را درک و برای بهبود بخشیدن شرایط زندگی و ایجاد فرصت های شغلی تلاش می کند

دمشق – سانا

نمایندگان پارلمان کشورمان امروز اولین جلسه از دور عادی دور نهم قانون گذاری خود به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان و با حضور مهندس عماد خمیس نخست وزیر را تشکیل دادند.

نخست وزیر کشورمان با اشاره به اينكه مرحله آينده نيازمند افزایش تلاش ها برای برای غلبه بر چالش ها در تمام زمینه ها است، تاكيد کرد: کار پارلمان با کار کاپینه تكاملی است.

نخست وزیر کشورمان با حضور در این نشست به تشریح عملکرد کابینه و تلاش های انجام شده توسط آن برای بهبود بخشیدن شرایط زندگی و تامين موارد مورد نیاز تولید پرداخت و بیان کرد: پیروزی های ارتش عربی سوریه کشورهای دشمن را تحریک کرد تا جنگ خود را علیه ملت سوریه تشدید کنند.

غیاث جاویش