سفیر جدید سوریه عماد مصطفی استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور ویتنام کرد

هانوی-سانا

سفیر غیر مقیم جدید سوریه در ویتنام «عماد مصطفی» استوار نامه خود را تقدیم «نگوین فو ترانگ» رئیس جمهور ویتنام کرد.

طی یک دیدار جداگانه بین سفیر مصطفی و معاون وزیر امور خارجه ویتنام «نگوین کوک چونگ» دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه به ویژه روابط اقتصادی تاکید کردند.

سفیر مصطفی از کشور دوست ویتنام در مورد اتخاذ موضع مثبت نسبت به سوریه در طول بحران تشکر کرد.

راما