یورش نیروهای اشغالگر اسرائیلی به نوار غزه

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی  صبح امروز  به اراضی فلسطینی ها در شمال شرق رفح در نوار غزه یورش بردند.

همچنین نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی ماهیگیران فلسطینی  را در سواحل  مقابل السودانیه در شمال غرب  نوار غزه را هدف قرار دادند.

خبرگزاری  فلسطینی ” معا ”  گزارش داد که شماری از نیروهای اشغالگر اسرائیلی  با پشتیبانی چهار  بولدوزر نظامی صبح امروز به شمال شرق رفح  یورش بردند.

خبرگزاری فلسطینی ” معا” افزود : بولدوزرهای نیروهای اشغالگر اسرائیلی  بخش هایی از زمین های کشاورزی ساکنان  این منطقه منطقه را تخریب کردند و نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت  قایق های فلسطینیان در مقابل السودانیه  تیراندازی می کند.