آماده شدن فلسطینی ها برای جمعه « وحدت راه پیروزی است»

قدس اشغالی -سانا

مردم منطقه تحت محاصره نوار غزه امروز خود را برای جمعه «وحدت راه پیروزی است» در چارچوب راهپیمایی‌های بازگشت آماده می‌کنند.

امروز چهل و سومین راهپیمایی بازگشت با حضور قشرهای مختلف مردم تحت محاصره نوار غزه برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های فلسطینی، هیئت عالی ملی راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره خواستار مشارکت گسترده مردم نوار غزه در راهپیمایی جمعه «وحدت راه پیروزی است» در چادرهای بازگشت شده است.

این هیئت بر ادامه راهپیمایی‌ها تا تحقق تمام اهداف آن و در راس آن پایان محاصره نوار غزه و شکستن توطئه معامله قرن تاکید کرده است.