اتمام تصویربرداری سریال جدید /كونتاک/

دمشق – سانا

تصویربرداری سیریال تلویزیونی « كونتاک» به کارگردانی حسام الرنتيسی و محصول شركت إيمار الشام به پایان رسید.