اوضاع جاده های عمومی در پی شرایط جوی غالب

دمشق-سانا

شرایط جوی غالب در سراسر کشور باعث به بسته شدن تعدادی از جاده ها در استان های ریف دمشق، حماه،اللاذقیه، السویداء و القنیطره در نتیجه بارش و انباشته شدن برف های سنگین گردید.

اداره کل ترافیک وزارت کشور با صدور اطلاعیه صبح امروز اعلام کرد که تمام خیابان های استان ریف دمشق باز است به جز الزبدانی- بلودان و الزبدانی-سرغایا  به علت انباشته شدن برف نیمه مسدود گردید.

در منطقه التل تمام جاده های منتهی به شهرهای رنكوس، حوش عرب، تلفيتا به علت انباشته شدن برف مسدود، اما جاده های منتهی به شهرک های حلبون، عکوبر، بدا،معره صیدنایا و شهر صیدنایا نیمه مسدود شد.

در منطقه قطنا خیابان های دربل-عرنه، خربه السودا، عین الشعرا-دربل، بقعسم-قلعه جندل و جاده بیت سابر-بیت تیما و کفر حور مسدود شد.

در منطقه القطیفه جاده جعبدین بسته، اما جاده عین التینه-معلولا نیمه مسدود، راه جبه-عسال الورد نیمه مسدود شد.

در استان حماه تمام جاده ها باز، اما جاده جوبه برغال-شطحه، صلنفه-جورین و القرنح-عین الکروم نیمه مسدود شد.

در استان اللاذقیه تمام جاده ها باز، اما جاده صلنفهایستگاه پخش-الغاب،  مرکیه-مقامات بنی هاشم، الدالیه-بطموش، الدالیه-معرین، جوبه برغال-الغاب و القرندح الشعره-الغاب مسدود، در حالیکه بیت یاشوط-بشیلی و بیت یاشوط-المنیزله نیمه مسدود شد.

در استان طرطوس تمام جاده ها باز، به جز جاده العنازه-قری بیت جاش-مصیاف-نحل الجرد مسدود شد، اما در استان قنیطره تمام جاده ها نیمه مسدود گردید.

در استان السویداء تمام جاده ها باز است، به جز السویداء-الکفر-صلخد و تمام جاده ها منتهی به منطقه صلخد و روستاهای وابسته به آن مسدود، اما جاده شهبا-شقا، شهبا-السویداء و جاده های منتهی به الغازیه، ذیبین، القریا و روستاهای آن نیمه مسدود، جاده شهبا-نمره-ام ظبیب-تیما-غیضه نمره و جاده های منتهی به ناحیه المنشف و منتهی به ناحیه الملخ و روستاهای آن مسدود شد.

اداره کل ترافیک وزارت کشور هشدار داد: با توجه به اینکه برخی از مسیرهای استان با تمرکز بیشتری در بارش‌های برف مواجه بوده از رانندگان تقاضا داریم احتیاط لازم را داشته باشند.

راما