معبد ژوپیتر از تاریخ تمدن دمشق می‌گوید

دمشق -سانا

معبد ژوپیتر از معابد واقع شده در شهر دمشق است و در انتهای بازار المسکیه و در محل مسجد اموی واقع شده است و در حال حاضر ویرانه های بعضی از دیوارها و ستون های سنگی آن دیده می‌شود.

دکتر همام سعد معاون مدیریت اکتشاف به سانا گفت که اين معبد به خداى روميها يعنى «حَدَد» تعلق داشته كه در هزاره اول قبل از ميلاد به وسيله آراميها ساخته شده.