ناکام ماندن تلاش تروریست ها برای نفوذ به مواضع نظامی ارتش

حماه – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه حاضر در ریف شمالی حماه تلاش گروه های تروریستی برای نفوذ به تعدادی از مواضع نظامی را ناکام گذاشتند و ضربات سهمگینی به مواضع حضور تروریست ها در حومه جنوبی ادلب وارد کردند.

خبرنگار سانا در حماه در همین باره توضیح داد: واحدی از ارتش با استفاده از تسلیحات مناسب تلاش گروه های تروریستی برای نفوذ از سمت روستای الزرزور به سمت روستاها آزاد شده و تعدادی از مواضع نظامی در حومه جنوبی شرقی ادلب را ناکام گذاشت.

خبرنگار سانا ادامه داد: تلاش تروریست ها برای نفوذ ناکام ماند و تعداد زیادی از تروریست ها به هلاکت رسیدند و تروریست ها باقی مانده پا به فرار گذاشتند.

خبرنگار سانا در ریف جنوبی ادلب نیز توضیح داد: مواضع نفوذ گروه های تروریستی در شهرک التمانعه و اطراف آن در ریف جنوبی ادلب مورد هدف توپخانه ارتش قرار گرفت که درپی آن خسارات سنگینی به تروریست ها وارد شد.

غیاث