تهران:رفتار آمریکا نشان می‌دهد که به دنبال تفرقه‌ و ایجاد یک هرج و مرج جدید در این منطقه است

تهران-سانا

وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که تهران با تمام توان از منافع ملی و راهبردی خود دفاع خواهید کرد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: آمریکا و به خصوص رژیم افراطی کنونی آن به خاطر خصومت دیرینه با ملت ایران و مخالفت با همه اقدامات دولت قبل از خود و در اثر سوء استفاده از سوی محافل بدنام و ناکام و فریب خوردن توسط جریان‌ها و لابی‌های خاص، راهی در پیش گرفته است که هیچ نفعی در این رفتار برای آمریکا متصور نیست.

وی اشاره کرد: ایران همواره نشان داده است که خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان خود است؛ اما رفتار آمریکا نشان می‌دهد که به دنبال تفرقه‌افکنی و ایجاد یک هرج و مرج جدید در این منطقه است.