تصاویر از محله باب السباع در حمص 

تصاویر از محله باب السباع در حمص

شاهد أيضاً

ادامه تجاوز اشغالگر ترکیه به خاک سوریه..شهر راس العین را در حومه حسکه اشغال کرد

حسكه-سانا نیروها و مزدوران متجاوز ترکیه به تجاوز خود به خاک سوریه ادامه دادند و …