نرخ هر گرم طلای 21 عیار 6700 لیر و 18 عیار 5743 لیر

دمشق – سانا

امروز انجمن صنایع دستی و  ساخت طلا و جواهر و سنگ های گرانبها در دمشق، نرخ هر گرم طلای 21 عیار را به 6700 لیر و 18 عیار را به 5743 لیر در بازار محلی تعیین کرد.

انجمن، نرخ لیر سوریه ای را به 55100 لیر ولیر انگلیسی 21 عیار را به 55100 لیر و 22 عیار را به 57100 لیر و اونس طلایی سوریه ای را به 241200 لیر تعیین کرد.