برگزاری یک راهپیمایی زنان به قصد حمایت از ارتش عربی سوریه در شهر القامشلی

حسکه-سانا

امروز شهر القامشلی شاهد یک راهپیمایی زنان به قصد حمایت از ارتش عربی سوریه بود.

این راهپیمایی از میدان “السبع بحرات” به میدان مرکز فرهنگ عربی در شهر القامشلی شروع شد.

زنان در این راهپیمایی پرچم های ملی و پلاکاردها که روی آن شعارهای حمایت از ارتش عربی سوریه نوشته شده بود را بالا بردند.

شرکت کنندگان تاکید کردند که هرگونه تهدید از سوی رژیم ترکیه، به دلیل پایداری ملت و ارتش  عربی سوریه شکست خواهد خورد.