ولید المعلم استوارنامه سفیر جدید بلاروس در دمشق را تحویل گرفت

دمشق – سانا

امروز ولید المعلم وزیر امورخارجه و معاون نخست وزیر کشورمان استوارنامه يوری سلوكا ، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری بلاروس در جمهوری عربی سوریه را تحویل گرفت.

ولید المعلم و سفیر جدید بلاروس در دمشق نیز روابط دوجانبه و راه های تقویت همکاری در همه زمینه ها که به نفع دو ملت و دو کشور دوست است، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

غیاث