ازسرگیری فعالیت کارخانه تولید کود فسفات در شرکت تولید کود حمص

حمص – سانا

با اتمام عملیات بازسازی کارخانه تولید کود فسفات در حمص، فعالیت این کارخانه پس از پنج ماه وقفه از سر گرفته شد.

جمال العبد مدیر عامل شرکت شرکت تولید کود حمص در همین باره توضیح داد: هم اکنون این کارخانه با ظرفیت تولید 400 تن  کود فسفات مشغول به فعالیت است.

 وی تاکید کرد: تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید در دسترس است.

غیاث/م.خ