نمایندگان پارلمان کشورمان خواستار افزایش حقوق ماهانه و نظارت بر بازارها شدند

دمشق – سانا

نمایندگان پارلمان کشورمان امروز با برگزاری یک نشست به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان تعدادی از مسایل مورد توجه شهروندان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نمایندگان پارلمان کشورمان طی سخنرانی خود در نشست امروز بر تعدادی از مسایل از جمله افزایش حقوق کارمندان دولت و هبودی سطح زندگی شهروندان و نظارت بر بازارها تاکید کردند.

تعدادی از نمایندگان پارلمان نیز خواستار سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به مشکلات توسعه ای و خدمت رسانی متعلق به شهروندان و ایجاد یک راهکار برای بازاریابی محصول مرکبات منطقه ساحلی شدند.