تاکید مجدد وزیر امور خارجه ایران بر موضع ایران نسبت به ایجاد راه حل سیاسی بحران در سوریه

تهران-سانا

وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف مجددا بر حمایت کشور خود از ایجاد راه حل سیاسی برای بحران در سوریه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران در توییتر نوشت: ما همیشه بر راه حل سیاسی که توسط مردم سوریه هدایت شود و متعلق به آنها باشد اصرار داشتیم.

وی افزود: اکنون غرب مجبور به پذیرش این موضوع شده است، و غرب باید راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه را تسهیل کند نه تحمیل.