رئیس جمهور اسد در دیدار با جابری انصاری: تاکید بر اهمیت تلاش های کشورهای دوست ومتحد برای آغاز یک فرایند سیاسی توسط خود سوری ها بدون هیچ دخالتی خارجی

دمشق-سانا

شامگاه، رئیس جمهور دکتر بشار اسد  از دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی حسین جابری انصاری وهیئت همراه استقبال کرد.

مذاکرات بر روی آخرین تحولات سوریه ومنطقه را تمرکز داشت، ورئیس جمهور اسد به تلاش های ایران برای رسیدن به تشکیل یک کمیته بررسی قانون اساسی علیرغم از موانع عمده ای که توسط کشورهای حامی ترروریسم ایجاد می شود، اشاره کرد.

از سوی خود آقای جابری انصاری با رئیس جمهور دکتر بشار اسد  در مورد اخرین آمادگی ها برای  برگزاری نشست کشورهای ضامن درباره سوریه که طی دو روز آینده در ژنو به ویژه پس از توافق اخیر بر فرم نهایی کمیته شروع خواهد شد،صحبت کرد.

جابری انصاری بر تمایل کشور خود برای ادامه مشاوره وهماهنگی با دمشق که انعطاف پذیری زیادی برای دستیابی به این توافق نشان داد،  تاکید کرد .

رئیس جمهور اسد بر اهمیت تلاش های کشورهای متحد ودوست  سوریه به ویژه ایران و روسیه برای متوقف کردن دخالت های خارجی برخی کشورهای  غربی در روند سیاسی، وایجاد یک فرایند سیاسی توسط خود سوری ها بدون  هیچ دخالتی خارجی تاکید کرد.

حسین

شاهد أيضاً

سفیر خضور: سوریه اهمیت زیادی برای همکاری نزدیک با سازمان یونیدو قائل است

وین – سانا نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های …