با گذشت دو سال از آزادسازی حلب، طرح های حامیان تروریسم شکست خوردند

دمشق – سانا

دو سال از آزادسازی حلب از تروریسمی که محله ها و بازارهای تاریخی این شهر را تخریب کرد، گذشت.

آزادسازی محله های شرقی حلب توسط قهرمانان ارتش عربی سوریه با همکاری نیروهای هم ردیف و متحدان یک نقطه عطف در مسیر مبارزه با تروریسم بود.

آزادسازی حلب طرح های غرب، آمریکا، رژیم صهیونیستی، رژیم ترکیه و شیخ نشینی های خلیج و حامیان تروریسم را به شکست کشاند.

آزادسازی حلب نیز سرآغاز شکست طرح تروریسمی در سوریه و منطقه و سراسر جهان بود.

آزادسازی این شهر روند مبارزه با تروریسم سرعت و به دیگر مناطق حضور گروه های تروریستی در ریف حلب، ریف حمص، دیر الزور و ریف دمشق و جنوب سوریه گسترش یافت.

پایداری اهالی شرافتمند حلب و ایستادگی آنان در کنار قهرمانان ارتش عربی سوریه و نیروهای هم ردیف و همپیمانان به شکل مستقیم در رهایی دادن شهر حلب از تروریسم سهیم بود.

غیاث