روحانی: ایران با جنگ اقتصادی وروانی تمام عیار مواجه می شود

تهران-سانا

رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی ضمن بیان اینکه کشورش با جنگ اقتصادی و روانی دشمان مواجه است بر لزوم وحدت فرزندان ملت در مرحله کنونی تاکید کرد.

امروز روحانی طی نشستی با شورای وزیران بر اهمیت مبذول داشتن مساعی به هدف کاهش قیمت ها وایجاد توازن در هزینه های زندگی شهرونادن تاکید کرد

روحانی افزود: امروز ایران با یک جنگ اقتصادی وروانی سنگینی مواجه است ونمی شود گفت که “اوضاع عادی است”.

روحانی اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرد وگفت اکنون در معرض اقدامات تحریم قرار داریم ودر این شرایط بدون شک ملت با سختی های مواجه خواهد شد. وی بر لزوم اتحاد احاد مردم در مرحله کنونی تاکید کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران علی شریعتی دیروز تاکید کرده بود که دشمنان به دنبال تشدید اوضاع اقتصادی در ایران از طریق اعمال فشارها وایجاد جنگ روانی هستند.

ت.م

شاهد أيضاً

درعا … خنثی سازی قاچاق مقادیری از مواد مخدر به سمت اراضی اردن

درعا-سانا مقامات ذیربط در درعا توانستند تلاش ها برای قاچاق مقادیر زیادی از مواد مخدر …