حضور 25 شرکت در جشنواره خرید در شهر التل در دمشق

ریف دمشق-سانا

امشب، نخستین جشنواره خرید در شهر التل در دمشق آغاز شد ودر این جشنواره 25 شرکت کع فعالیت در حوزه محصولات غذایی ، لباس، شیمیایی، خورشیدی دارد شرکت کرد.

با وجود آب وهوای سر، شهروندان با تعداد زیادی در افتتاج جشنواره حضور داشتند، نماینده شرکت ها خاطر نشان کرد که نمایشگاه ها ارزش افزوده به دست می یابند واز این رو همه علاقه مند به مشارکت وحضور در این نمایشگاه ها هستند.

حسین

شاهد أيضاً

دستگيری مرد مسلحی كه به سمت ایست بازرسی نظامی در قدسیا شليك كرد

دمشق-سانا مقامات ذیصلاح مرد مسلحی را که از خودروی خود به سمت یک ایست بازرسی …