رئیس جمهور دکتر بشار اسد استوارنامه های سفیران ونزوئلا و ارمنستان در سوریه را پذیرفت

دمشق-سانا

رئيس جمهور دکتر بشار اسد استوارنامه های تیرکان کیفورکیان به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان و خوسیه گریگوریو بیومورجی موساتیس به عنوان سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در دمشق را پذیرفت.

دكتر بشار اسد امروز به صورت جداگانه با سفیران جدید ارمنستان و ونزوئلا در جمهوری عربی سوریه دیدار و براى آنان موفقيت در انجام وظايف شان را آرزو كرد.

در این مراسم ولید المعلم وزیر خارجه و معاون نخست وزیر کشورمان و منصور عزام وزیر امور رئاست جمهوری حضور داشتند.

غیاث