دریافت 42 هزار تن پنبه دانه دار از تمام استان های کشور

حلب-سانا

مقادیر پنبه حلاجی نشده که به موسسه عمومی حلاجی وترویج پنبه کشور از تمام استان ها از بدو فصل کنونی وتا الان رسید بالغ بر 42 هزار تن شد.

مدیرعامل موسسه زاهر عتال به سانا تصریح کرد که 36 هزار تن از استان حسکه و3200 تن از حلب و2200 تن از دیر الزور و400 تن از رقه و212 تن از حماه دریافت شده است.

وی اشاره کرد که 11 هزار تن از مقادیر واصله در دستگاه حلاجی الفداء والعاصی وسلمیه ومحرده در حماه و الولید در حمص وتشرین در حلب حلاجی شده اند.

عتال افزود که شرکت حلاجی پنبه نزدیک 16 میلیار لیر سوریه بابت خرید پنبه به کشاورزان پرداخت کرده وروند پرداخت به بقیه کشاورزان ادامه دارد وهمچنین مقدار 1500 تن از پنبه حلاجی شده به شرکت های نساجی ونخریسی عمومی تحویل شده است.

 

ت.م

شاهد أيضاً

شورای وزیران استفاده از ساعت تابستانی در طول سال را تصویب و با ایجاد پمپ های بنزین در شهرهای صنعتی موافقت کرد

دمشق – سانا شورای وزیران سوریه امروز با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست مهندس …