کشف اسلحه و مهمات به جا مانده از تروریست ها در اطراف شهرک نصیب

درعا-سانا

در ادامه عملیات پاکسازی مناطق آزاشده از لوث تروریسم توسط ارتش جمهوری عربی سوریه، مقامات مسئول مقادیر زیادی اسلحه و مهمات از جمله راکت های ساخت آمریکا از بقایای تروریست هارا در روستای نصیب واقع در جنوب شرق استان درعا به حدود 12 کیلومتر است، کشف کردند.

یک منبع در مقامات مسئول به خبرنگار سانا در درعا تصریح کرد: واحدهای مهندسی طی انجام عملیات پاکسازی مناطق آزادشده از لوث تروریسم در حومه جنوبی درعا ، مقادیر زیادی اسلحه و مهمات به جا مانده از گروهک های تروریستی که در یک مخفیگاه زیرزمینی پنهان شده بود، را در اطراف شهرک نصیب واقع نزدیک مرزهای سوریه و اردن کشف کردند

نیرمین خلیل