وزیر امور خارجه چک  از انتقال سفارت کشور خود به قدس اشغالی خوددادی کند

پراگ-سانا

توماس پتریجک، وزیر امور خارجه جمهوری چک از انتقال سفارت کشور خود به قدس اشغالی خوددادی کند.

توماس پتریجک، وزیر امور خارجه جمهوری چک در مصاحبه با روزنامه روزنامه چک”برافو ”  گفت که کشورش موضع خیلی واضح در مورد این موضوع را اتخاذ کرد.

وی اشاره کرد  که اعضای پارلمان کشور خود بر اهمیت تعهد به قانون بین الملل و قطعنامه شورای امنیت  در این موضوع تاکید کردند.

 وی بر حمایت چک از گفتگوهای بین فلسطین و اسرائیل  تاکید کرد .