بازداشت 19 فلسطینی در کرانه باختری         

قدس اشغالی –سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 9 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر  اسرائیلی  به  خانه های شهروندان در شهر بیت لحم ، الخلیل،  طولکرم و  شهرک حزما در شمال قدس اشغالی یورش بردند و19 فلسطینی  از جمله یگ خبرنگار دستگیر کردند.

 

ثناء