راه های آهن سوریه فعالیت خود را از سر می گیرد.. وبرای مرحله بازسازی آماده می شود

حلب-سانا

با توجه به اهمیت راه های آهن و نقش آن در تسهیل حمل و نقل کالاها به بنادر خشک و نقل مسافران بین مناطق و استان ها، کارهای نوسازی راه های آهن در شهر حلب به ویژه که به دلیل تروریسم تخریب شده، ادامه دارد.

پس از بازگشت امن و ثبات به شهر حلب، تحت نظارت دولت و وزارت حمل و نقل کشورمان تعدادی از پروژه ها در این استان در حال انجام است.

 

نیرمین خلیل