تاکید رئیس جمهور آبخازیا بر اهمیت تقویت روابط اقتصادی و کشاورزی با سوریه

سوخومی -سانا

«رائول خاجیمبا» رئیس جمهور آبخازیا تاکید کرد که همکاری اقتصادی با سوریه در راس اولویت های روابط دوگانه میان دو کشوار قرار می دهد.

خاجیمبا در مصاحبه با خبرگزاری روسیه “اسپوتنیک” و شبکه روسیه “ار تی” توضیح داد: مسایل مربوط به ساحتن اقتصاد از اولویت های مهم سوریه و آبخازیا است..و ارتباطات برای تقویت روابط اقتصادی به ویژه در زمینه حمل و نقل دریایی و بخش کشاورزی و مسایل آموزش، در حال اجراست.

خاجیمبا با اشاره به نمایشگاه که در آبخازیا برگزار شده، تاکید کرد که آبخازیا در این مسایل به ویژه در زمینه روابط میان اتاق های تجارت فعال خواهد بود.

 

نیرمین خلیل