امروز در تاریخ 7 دسامبر-1877 توماس ادیسون گرامافون را اختراع کرد

امروز در تاریخ

1877/ توماس ادیسون گرامافون را اختراع کرد.

1912 / کشف مجسمه ملکه نفرتیتی همسر فرعون آخناتن در منطقه تل عمارنه در جنوب مصر کشف شده.

1953 / اولین نسخه از روزنامه “جمهوری” مصری صادر شد.

2004 /حامد قرضای رئیس افغانستان شد.

در همین روز به دنیا آمد:

1810 / تئودور شوان .. دانشمندفیزیولوژی آلمانی.

1956 / اویتا رادیکووا.. نخست وزیر اسلواکی.

در همین روز درگذشت:

1906 /  إيلی دوكميان.. خبرنگار سوئیس.

1998 – مارتین رودبل.. دانشمند آمریکایی.