ارتش امنيت را برای خروج صد ها غيرنظامی از مناطق حضور گروه های تروریستی فراهم کرد

دير الزور و إدلب- سانا

ارتش زمینه خروج صد ها غیرنظامی از مناطق حضور تروریست ها از طریق گذرگاه های الصالحیه در دیر الزور و ابو الضهور در ادلب را فراهم کرد.

خبرنگار سانا اعلام کرد: صد ها غیر نظامی در 30 ماه گذشته با هماهنگی ارتش عربی سوریه و مرکز هماهنگی روسیه از طریق گذرگاه الصالحیه خارج شدند.