(بخیه جراحی)… مقاله پژوهشی یک پزشک سوری رتبه سوم جهان کسب کرد

دمشق-سانا

پزشک سوریه دکتر علی نصر عبدالله علی با یک مقاله پژوهشی درباره بخیه جراحی (سوچور) در رقابت های جهانی انجمن علمی اسلامی در آمریکا شمالی شرکت کرد،  ورتبه سوم در سطح جهانی را کسب کرد.

انجام مقاله پژوهشی خود یک ماه طول کشید که در آن چالش های زیادی داشت از جمله محدودیت اطلاعات در زبان عربی وسختی در تامین مراجع علمی است.

دکتر علی گفت: من به این دستاورد افتخار می کنم زیرا توانستم تاثیر مثبت را بدست آورم واین دستاورد یک آنگیزه کلیدی برای انجام مقاله های علمی دیگر در آینده است.

 

حسین

شاهد أيضاً

تاکید نخست وزیر بر حمایت کامل از شهرهای صنعتی

دمشق – سانا مهندس حسین عرنوس نخست وزیر امروز بر اهمیت نقش وزارت اداره محلی …